Happy Link is a charitable organization for unlucky - children which has been established from 2013 by contributing from all Worldwide Link members. Through social activities to help the unlucky - children, Happy Link do hope to appease the pain, loss and blowing a hope in the tiny heart. 
Meanwhile, we do hope that there will have more and more people to join with Happy Link. We will act as a bridge to bring the kindness people to the unlucky kids even by spiritual or material to make Happy Link become stronger enough to reach out further to help more unlucky kids.     


“NO ACT OF KINDNESS, NO MATTER HOW SMALL, IS EVER WASTED” – Aesop (Fabulist) 

HAPPY LINK QUÝ I & II/2018 – TRẺ EM NGHÈO XÃ PHÚ THÀNH B, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP.
Mar 06,23||By: Admin
HAPPY LINK QUÝ I & II/2018 – TRẺ EM NGHÈO XÃ PHÚ THÀNH B, HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH ĐỒNG THÁP.
HAPPY LINK QUÝ 3/2017 - TRẺ EM VÙNG CAO DÂN TỘC PĂNG TIÊNG & CƠ HO
Sep 13,17||By: Admin
HAPPY LINK QUÝ 3/2017 - TRẺ EM VÙNG CAO DÂN TỘC PĂNG TIÊNG & CƠ HO
HAPPY LINK QUÝ 3/2017 - TRẺ EM VÙNG CAO - T. LÂM ĐỒNG
Jul 26,17||By: Admin
HAPPY LINK QUÝ 3/2017 - TRẺ EM VÙNG CAO - T. LÂM ĐỒNG Dự kiến sẽ diễn ra ngày 09/09/2017 tại Nhà Thờ Tùng Lâm, T. Lâm Đồng.
TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC TẤN - H. LỘC NINH - T. BÌNH PHƯỚC
Jul 26,17||By: Admin
Ngày 03/06/2017 Happy Link đã tổ chức chương trình từ thiện tại Trường Tiểu Học Lộc Hòa, H. Lộc Ninh, T. Bình Phước với 100 phần quà cho trẻ em nghèo hiếu học + 10 suất học bổng trị giá 1.000.000 VND/ em. Cho 10 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi đây.
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA THẠNH, CHÂU THÀNH, TÂY NINH - 4/3/2017
Mar 15,17||By: Admin
Ngày 04/03/2017, Quỹ Happy Link đã đến với trường Tiểu Học Hòa Thạnh, Châu Thành, Tây Ninh trao 100 phần quà và 10 phần học bổng cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn hiếu học.
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA THẠNH, CHÂU THÀNH, TÂY NINH - 4/3/2017
Feb 24,17||By: Admin
Quỹ Happy Link đã đến khảo sát Trường Tiểu Học Hòa Thạnh, Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh ngày 17/02/2017.